Fundacja Jak po Sznurku działa dzięki wolontariuszom i Wam, którzy dzielicie się z naszymi podopiecznymi Waszymi pieniędzmi. Jednak wspierają nas także instytucje:

Wspierają nas

Fundacja Jak po Sznurku działa dzięki wolontariuszom i Wam, którzy dzielicie się z naszymi podopiecznymi Waszymi pieniędzmi.

Jednak wspierają nas także instytucje:

http://fundacjapzu.pl/

Fundacja PZU sfinansowała nasz autorski projekt „Możesz to i możesz tamto”
W ramach tego projektu umożliwiliśmy kilku niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, przywracając je społeczeństwu i przestrzeni publicznej. Dzięki grantowi z Fundacji PZU przeprowadziliśmy zajęcia rehabilitacyjne, m.in. na basenie i fizjoterapię, jak również umożliwiliśmy im wyjścia do kina, teatru i na koncerty, co dotąd było poza ich zasięgiem ze względu na bariery organizacyjne i finansowe.

Stale rosnąca liczba osób z ograniczeniem sprawności wymaga reorientacji funkcji w systemie opieki zdrowotnej, np. łagodzenia/ograniczania/eliminowania skutków utraty sprawności.

Bezpośrednie cele projektu:
1. wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego osób niepełnosprawnych,
2. zapewnienie systematycznej rehabilitacji i stałego dostępu do fizjoterapii osobom niepełnosprawnym,
3. umożliwienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, wycieczkach, rekreacji.
Cel pośredni: wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi członkami rodziny poprzez odciążenie ich w opiece nad chorym, w celu jak najdłuższego opiekunów utrzymania na rynku pracy, co uznajemy za kluczowe dla kondycji psychicznej całej rodziny.

Projekt realizowany w latach 2017-2018

http://fundacja.bzwbk.pl/

Dzięki grantowi z tej fundacji udało nam się w 2017 roku sfinansować zajęcia rehabilitacyjne uzdolnionym dzieciom z rodzin, w których jest niepełnosprawność. W sumie zorganizowaliśmy 28 godzin godzin rehabilitacji i treningów funkcjonalnych.

Projekt realizowany w 2017 roku.